Tabijncafe

Interactieve Inspiratiesessie met Claire Boonstra

Datum: nader te bepalen
Inloop: 18.45-19.15 uur 
Start: 19.15 uur tot (ongeveer) 22.15 uur
Gastspreker: Claire Boonstra (Operation Education)
Locatie: Het Ruiterhuys, Heereweg 83, Limmen
Entree: gratis 

Waarom doen we wat we doen in onze scholen? De manier waarop wij leren en ontwikkelen, de manier waarop wij ons onderwijs inrichten, is bepalend voor de manier waarop wij mens zijn en hoe we onze samenleving vormgeven. We zijn ons ervan bewust dat die beweging begint bij onszelf, met het stellen van de meest fundamentele vragen. In welke wereld willen wij leven? Wat zijn onze waarden? Wat is de rol van onderwijs? Waartoe dient ons onderwijs? Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Pas nadat we onszelf deze fundamentele vragen stellen, kunnen we doelbewuste keuzes maken over de invulling van onderwijs en kunnen we eigentijdse ontwikkelomgevingen vormgeven. 

In deze sessie gaan we op zoek naar ieders persoonlijke bedoeling. Waarom doe jij wat je doet? Wat betekent dit voor jou, in de praktijk. Het doel van deze interactieve sessie is tevens om een gemeenschappelijk uitgangspunt te ervaren op basis waarvan de beweging binnen de organisatie ingezet kan worden. In het eerste deel van de inspiratiesessie onderzoeken we ieders eigen visie op de bedoeling van onderwijs, waaruit zal blijken dat er op een fundamenteel niveau veel overeenstemming is. Vervolgens kijken we hoe groot de afstand is tussen de bedoeling en de praktijk, wat er in de weg staat, wat er nodig is om de afstand te verkleinen en wat het betekent voor de te nemen vervolgstappen.

Meer informatie:
Wie is Claire Boonstra? 
https://www.youtube.com/results?search_query=claire+boonstra 

De onderwijsfilm:
https://www.youtube.com/results?search_query=wat+is+het+doel+van+onderwijs

Operation education:
https://operation.education/