E-learning

21st Century Skills in een rijke leeromgeving

De samenleving verandert in snel tempo van een industriële samenleving naar een kennis- en netwerksamenleving. Wat betekent dat voor het ...

Aanmelden

Als een kind langdurig ziek is

Ook kinderen die langdurig ziek zijn, hebben onderwijs nodig. Zo raken ze niet achterop en worden ze niet onnodig afgesloten ...

Aanmelden

Basiscursus 'Effectief communiceren op school met behulp van Transactionele Analyse'

Herkenbaar? Je reageert op een collega op een (automatische) manier, maar eigenlijk ben je daar achteraf niet tevreden over. Of ...

Aanmelden

Bezoeken van een netwerk- of professionaliseringsbijeenkomst

Vergroot je kennis en deel deze met collega’s.

Aanmelden

Coaching door de intern begeleider

De intern begeleider kan coachen op het gebied van verbetering en bewustzijn van je functioneren als leraar. Daarnaast kan de ib'er ...

Aanmelden

Collegiale consultatie

Leren van elkaars kwaliteiten: feedback en advies geven aan collega’s.

Aanmelden

Combinatiepakket 'Effectief communiceren op school met behulp van Transactionele Analyse'

Dit totaalpakket bestaat uit: een inleidend e-college, een basiscursus en een vervolgcursus. Er zijn verschillende manieren om te communiceren. Jouw ...

Aanmelden

Deelnemen aan intervisie

Tijdens intervisiegesprekken met teamleden leer je van en met elkaar. Aan de hand van gestructureerde gesprekken kom je samen tot ...

Aanmelden

De instructietafel effectief inzetten

De instructietafel inzetten voor verschillende vormen van extra begeleiding.

Aanmelden

E-college Autisme

Bekijk deze trailer voor een impressie van het e-college. E-college Autisme In dit e-college gaat Edith Peeters in op leerlingen ...

Aanmelden

E-college Contact maken: verbale communicatie

E-college Contact maken: verbale communicatie Als je docenten vraagt wat ze graag zouden willen, dan hoor je negen van de ...

Aanmelden

E-college Contact maken: verbale en non-verbale communicatie

E-college Contact maken: verbale en non-verbale communicatie Natuurlijk weet jij dat de juiste lichaamstaal heel belangrijk is om succes te ...

Aanmelden

E-college Hoogbegaafdheid in de klas

E-college Hoogbegaafdheid in de klas Dat een kind slim is, betekent niet altijd dat hij of zij zich zal redden. ...

Aanmelden

E-college Leren met interactieve media: leraren en ICT

Docenten hebben professionele ontwikkeling op het gebied van ICT en didactisch gebruik nodig. In dit e-college wordt een mogelijke manier ...

Aanmelden

E-college Leren met interactieve media: sociale media in de klas

E-college Leren met interactieve media: sociale media in de klas Hierbij komen de gedragscodes aan de orde, de plaats van ...

Aanmelden

E-college Lezen beleven, met theaterlezen

E-college Lezen beleven, met theaterlezen Theater- of toneellezen is een originele, onderhoudende, krachtige en leerzame aanpak die het zelfvertrouwen van ...

Aanmelden

E-college 'Mijn communicatie met de ander op school'

Dit korte e-college is een inleiding op de basiscursus 'Effectief communiceren op school, met behulp van Transactionele Analyse'. In deze ...

Aanmelden

E-college Omgaan met agressie

Bekijk deze trailer voor een impressie van het e-college. Reactieve en pro-actieve agressie en SIP Leerkrachten klagen over toenemende gedragsproblemen: ...

Aanmelden

E-college Ondernemend leren met de kidsbieb

Alles is taal in een kinderbieb! Een bibliotheek op school? Hoe kun je daar met de kinderen een optimale taalomgeving ...

Aanmelden

E-college Pakkend Passend Onderwijs: direct toepasbare methodes

Thematisch Onderwijs, leren van en voor het leven! Staatssecretaris Dekker vraagt ons: 'Wat moeten kinderen leren voor de maatschappij in ...

Aanmelden

E-college Pakkend Passend Onderwijs: halfjaarlijks onderwijssysteem

Halfjaarlijks onderwijs per vakgebied, het antwoord op passend onderwijs! Is passend onderwijs mogelijk in het huidige leerstofjaarklassensysteem? Wil jij goed ...

Aanmelden

E-college Passend onderwijs: ook voor hoogbegaafde leerlingen

Passend onderwijs: Ook voor hoogbegaafde kinderen Welke vorm van onderwijs past bij hoogbegaafde kinderen? En welke omgevingen passen bij leergierige, ...

Aanmelden

Een conflictoplossend gesprek voeren

Begeleiden en bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen.

Aanmelden

Een effectieve instructie geven

Het geven van een effectieve instructie is een van de belangrijkste vaardigheden van een leerkracht. Een heldere en gestructureerde opbouw ...

Aanmelden

Een klassengesprek voeren

Begeleiden van een veilig en gestructureerd klassengesprek.

Aanmelden

Een sociogram opstellen

De verhoudingen tussen leerlingen vaststellen en verbeteren.

Aanmelden

Een uitdagende leeromgeving creëren

Het inrichten en organiseren van je klas.

Aanmelden

Een werktaak effectief nabespreken

Bevorder de leerlingen bij het verwerken van de lesstof.

Aanmelden

Effectief vergaderen met het team

Binnen scholen worden diverse onderwijsdoelstellingen opgesteld die behaald dienen te worden. Daartoe is het belangrijk de struikelblokken die teamleden ondervinden te verwijderen. ...

Aanmelden

E-learning Algemene module Digiveiligheid

Het gebruik van ICT in ons dagelijks leven is vanzelfsprekend gewor-den. Maar zijn we ons voldoende bewust van de mogelijke gevaren?

Aanmelden

E-learning Algemene module Excel (2010 - 2013/2016)

De basismodules voor computervaardigheid vormen een goede basis voor efficiënt gebruik van Office toepassingen.

Aanmelden

E-learning Algemene module Word (2010-2013/2016)

De basismodules voor computervaardigheid vormen een goede basis voor efficiënt gebruik van Office toepassingen.

Aanmelden

E-learning: Augmented Reality & Virtual Reality

Technologie in het onderwijs? Natuurlijk!

Aanmelden

E-learning Basismodule Google Apps 1

Bij Google denken de meeste mensen aan de zoekmachine. Google doet echter veel meer.

Aanmelden

E-learning Basismodule Google Apps 2

Bij Google denken de meeste mensen aan de zoekmachine. Google doet echter veel meer.

Aanmelden

E-learning Basismodule Google Classroom

Google Classroom is een Learning Management Systeem. Als docent kun je groepen aanmaken waar leerlingen zich bij aan kunnen sluiten.

Aanmelden

E-learning Bewegend leren

Hoe breng je bewegend leren in de praktijk?

Aanmelden

E-learning Excel gevorderd 2010/2013/2016

Het niveau gevorderd is een vervolg op de basismodules en is bedoeld voor iedereen die meer nodig heeft dan de basis computer-vaardigheden.

Aanmelden

E-learning module Word gevorderd (2010/2013, 2016)

Het niveau gevorderd is bedoeld voor iedereen die meer nodig heeft dan de basis computervaardigheden.

Aanmelden

E-learning: Office365 voor beginners

De e-learning Office 365 voor beginners. Leer meer over in de cloud werken, OneDrive, SharePoint en e-mail.

Aanmelden

E-Learning Onderwijsmodule PowerPoint (2010 -2013/2016)

De Onderwijsmodule PowerPoint is specifiek voor leerkrachten/docenten ontwikkeld.

Aanmelden

E-learning Onderwijsmodule Word (2010 - 2013/2016)

De Onderwijsmodule Word is specifiek voor leerkrachten/docenten ontwikkeld.

Aanmelden

E-learning OneNote

Je leert tijdens de trainingen met je eigen laptop en de juiste accountgegevens OneNote gebruiken.

Aanmelden

E-learning: Robotica

Kennismaken met Robotica. Wil jij starten met robotica in jouw klas? Maak kennis met de mogelijkheden en kansen in het curriculum.

Aanmelden

Enneagram

Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel en geeft een diepgaande en zeer precieze beschrijving van 9 verschillende mens typologieën. Het geeft een ...

Aanmelden

E-Tip: Digitale geletterdheid

Is de training Digitale Geletterdheid wat voor jou?

Aanmelden

E-Tip - Formatieve Assessment

Heb jij ook wel eens het gevoel..

Aanmelden

E-tip: Hoogbegaafdheid

Is de training Hoogbegaafdheid wat voor jou? Bekijk hier het filmpje met een korte samenvatting!

Aanmelden

E-tip Keuze nieuwe methode

Hoe kies je de juiste nieuwe methode

Aanmelden

E-Tip: Onderwijs-resultatenmodel

Is de training Onderwijsresultatenmodel wat voor jou? Bekijk eerst het korte inhoudelijke filmpje!

Aanmelden

E-tip portfolioleren

Wat doet dit met kinderen..

Aanmelden

E-tip Prikkels

Bepaald gedrag van een leerling..

Aanmelden

Gesprekstechnieken LSD

Wil jij ook voor €100 een heel jaar lang onbeperkt toegang tot alle inspirerende 160 online trainingen van GoodHabitz en van de Rolf groep?

Aanmelden

Goede voornemens

Wil jij ook voor €100 een heel jaar lang onbeperkt toegang tot alle inspirerende 160 online trainingen van GoodHabitz en van de Rolf groep?

Aanmelden

Hanteren van de sociale kaart

Samenwerken met hulpverleningsinstanties.

Aanmelden

Het aanleren van leerstrategieën

Iedere dag krijgt een leerling veel nieuwe lesstof aangeboden. Een leerling moet zich hierop oriënteren, de benodigde informatie selecteren en ...

Aanmelden

Het creëren van een taakgerichte cultuur

Als leerkracht is het belangrijk om zoveel mogelijk lestijd in te zetten voor het leren. Helaas gaat er iedere dag ...

Aanmelden

Het voeren van een functioneringsgesprek

Functioneringsgesprekken worden gevoerd om na te gaan of werk naar tevredenheid gaat en welke ontwikkelingspunten er zijn. Daarnaast is het een ...

Aanmelden

Het zelfvertrouwen bevorderen

Het zelfvertrouwen van een kind is een belangrijke voorwaarde om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierdoor heeft een kind vertrouwen ...

Aanmelden

Iedereen betrokken

Wil jij ook voor €100 een heel jaar lang onbeperkt toegang tot alle inspirerende 160 online trainingen van GoodHabitz en van de Rolf groep?

Aanmelden

Ieder project een succes

Wil jij ook voor €100 een heel jaar lang onbeperkt toegang tot alle inspirerende 160 online trainingen van GoodHabitz en van de Rolf groep?

Aanmelden

Jamf School Teacher

De tablet is bezig aan een opmars in klaslokalen. Toch brengt het gebruik ervan ook nadelen met zich mee. Voor ...

Aanmelden

Klassenafspraken hanteren

Hoe effectief klassenmanagement de afspraken met leerlingen kan ondersteunen.

Aanmelden

Mediawijsheidcompetenties van Leerkrachten Transparant Toetsen en Trainen (M@LT)

Welkom bij het toetsings- en trainingsinstrument M@LT. Voluit staat M@LT voor 'Mediawijsheidcompetenties van Leerkrachten Transparant Toetsen en Trainen'.  Waarom M@LT? ...

Aanmelden

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (basis): Meldcode en Definities

Kindermishandeling is een ernstige zaak. Vandaar dat de wet ‘Meldcode Kindermishandeling’ is opgesteld. Professionals, waaronder leerkrachten, zijn verplicht de meldcode ...

Aanmelden

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (gevorderd): Handelen bij zorg

Hoe onderneem je actie bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling? In hoeverre voldoet jouw school aan de minimumeisen vanuit ...

Aanmelden

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (verdieping): Signaleren en Gespreksvoering

Wat zijn signalen van geweld in huiselijke kring? Hoe weeg je of je actie moet ondernemen? Welke stappen dien je ...

Aanmelden

Microsoft Office 365 voor beginners

Microsoft Office 365 biedt handige tools om efficiënt te werk te gaan. Schrikken termen als OneDrive, Cloud en BCC je ...

Aanmelden

Oktopus

Oktopus is software voor het digibord van Ctouch. Deze software kan zowel op het digibord als op de tablets van ...

Aanmelden

Onderwijsdoelstellingen behalen

Werken met groepsplannen in de klas.

Aanmelden

Overdrachtsgesprek voeren: van po naar vo

Bereid je voor op de belangrijkste onderwerpen die aan bod dienen te komen.

Aanmelden

Professioneel communiceren met ouders

Het voeren van een probleemoplossend, slecht nieuws en 10-minuten gesprek.

Aanmelden

Professionele ontwikkeling

Als leerkracht ben je continu in ontwikkeling. Er wordt ook behoorlijk wat van je verwacht. Waar loop je in je ...

Aanmelden

Projectmatig werken

Het voorbereiden, organiseren en begeleiden van projectmatig werken in klas.

Aanmelden

Talent ontwikkelen

Wil je onbeperkt toegang tot de 160 online trainingen van GoodHabitz en tot de onderwijsinhoudelijke online trainingen van de Rolf groep?

Aanmelden

Timemanagement

Wil jij ook voor €100 een heel jaar lang onbeperkt toegang tot alle inspirerende 160 online trainingen van GoodHabitz en van de Rolf groep?

Aanmelden

Toepassen van coöperatieve leervormen in de klas

Samenwerken is een onmisbare competentie in onze samenleving. Samen kom je tot nieuwe inzichten en samen los je vraagstukken sneller ...

Aanmelden

Vervolgcursus 'Effectief communiceren op school met behulp van Transactionele Analyse'

Deze cursus is een vervolg op de basiscursus 'Effectief communiceren op school, met behulp van Transactionele Analyse'. Het is zeer ...

Aanmelden

Voorbereiden en uitvoeren van een instructieles

Doelstellingen formuleren en de les plannen met het Activerende Directe Instructiemodel.

Aanmelden

Werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling

Mogelijke onderwerpen, lesvormen en struikelblokken.

Aanmelden

Werken met een keuze- of planbord

Bevorder de zelfstandigheid van de leerlingen.

Aanmelden

Werkoverleg met collega’s

Als leraar werk je op school (mogelijk) samen met collega’s die verantwoordelijk zijn voor dezelfde jaarlagen. De werkzaamheden van deze groep ...

Aanmelden

Zeggen waar het op staat

Wil jij ook voor €100 een heel jaar lang onbeperkt toegang tot alle inspirerende 160 online trainingen van GoodHabitz en van de Rolf groep?

Aanmelden

Zelfstandig werken in de klas

Bevorder de zelfstandigheid van de leerlingen.

Aanmelden

Zuludesk Management

The tablet is making his entry into a lot of classrooms these days! ZuluDesk Management is an online application that ...

Aanmelden