Specialist Begaafdheid en Excellentie

Training, Extern door OnderwijsAdvies

Data volgen:
Op 4 donderdagen (middag) van 15.00 - 18.00 uur en 3 hele dagen van 09.30 - 16.00 uur.

Voor wie
Leraren en intern begeleiders die zich willen specialiseren in begaafdheid/ excellentie. 

Inhoud
De opleiding Specialist Begaafdheid en Excellentie is een brede opleiding van 1,5 jaar, die bestaat uit 7 inhoudelijke modules van 3 uur en 3 beleidsmodules van 2,5 uur. 

In de inhoudelijke modules is er volop aandacht voor een degelijke kennisbasis over begaafdheid, een verrijkt curriculum en leren leren, begeleiding en leerkrachtvaardigheden. In het tweede jaar staan onderpresteren, executieve functies en begaafde leerlingen met een leer- of gedragsprobleem centraal. Er wordt steeds een koppeling gemaakt met een oplossingsgerichte aanpak binnen de eigen schoolpraktijk.

Begaafdheid op uw eigen school De beleidsmodules zijn erop gericht de cursisten handvatten te geven om de opgedane kennis en vaardigheden binnen de eigen school te implementeren en collega’s te ondersteunen in het begeleiden van begaafde en excellente leerlingen.

Uw resultaat
Na het volgen van deze opleiding: 

• Heeft u inspiratie opgedaan;
• Heeft u een stevige kennisbasis verworven;
• Bent u zich bewust geworden van de eigen schoolsituatie en de noodzaak tot schoolbeleid
• Heeft u een beleidsplan geschreven en
• Bent u in staat het coördinator-schap vorm te geven in de eigen school (implementatie, opstellen actieplan, coaching) 

De visie op begaafdheid en excellentie is aangescherpt, waardoor er in het onderwijs beter aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen en de doorgaande lijn meer gegarandeerd wordt.

Duur
1,5 jaar.

Geen periodes beschikbaar.