Taal in blokjes

Training, Extern door F&L - expertisecentrum

Voor wie is de workshop?
Leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders, logopedisten, psychologen, orthopedagogen en dyslexiespecialisten in het onderwijs. De nadruk van de workshop ligt op het handelen in de praktijk. De cursist beschikt over (basis)kennis van lees- en spellingproblemen en dyslexie.  

De workshop is inclusief :
• Materialenkoffertje.
• Cursusmap met o.a. woordopbouw, leermodules, casus.
• Map met (kopieer)werkbladen ingedeeld op leermodule.
• 10% korting op alle Taal in Blokjes materialen (3 maanden).
• Een proefaccount op de Taal in Blokjes Module software.
• Een proefaccount op de Taal in Blokjes Reader software. 

Programma dag 1 
• Introductie 
• Oefenen: coderen / blokken
• Wat is Taal in Blokjes?
• Aansluiting op school
• Werkvormen en materialen 
• Taal in Blokjes software
• Vragen en opdrachten voor thuis 

Programma dag 2 
• Introductie / terugkoppeling
• Handelingsgericht leren: woordopbouw en regels
• Onderzoek en behandeling
• Casuïstiek 
• Bepalen van het instapniveau van de interventie: 
• foutenanalyse met casus en module kiezen
• opbouw van een module
• behandeling en behandelplan
• Oefenen met werkvormen 


Geen periodes beschikbaar.