Interactievaardigheden voor BSO: 'Oog voor interactie'

Incompany, Tabijn-trainingen door Tabijn

Inschrijving verloopt via Tabijn.

Een training speciaal voor medewerkers in de BSO. In deze training leer je kinderen in de buitenschoolse opvang nog adequater te begeleiden. Je bent in staat om de signalen van kinderen te observeren en op basis hiervan een beslissing te maken hoe jij reageert op een kind of kinderen. Lees hier verder>.

1,00

Euro

16

Beschikbaar
Geldigheid 10 jaren