Begeleiden van onderzoekend leren - Tabijn

Training, Tabijn-trainingen door Fontys Hogescholen

Uit veel onderzoek blijkt dat feedback het meest krachtige middel kan zijn om leren door leerlingen te bevorderen, maar veel leerkrachten geven geen goede feedback; te sturend, te weinig doelgericht, te weinig kritisch en nauwelijks gericht op samenwerking en zelfsturing. Uit promotieonderzoek blijkt dat het aangeboden traject zowel op de korte termijn, als op de langere termijn effectief is om het feedbackgedrag van leerkrachten te verbeteren, de opvattingen van leerkrachten over feedback tijdens actief leren te veranderen en de ervaren problemen tijdens het begeleiden van lessen waarin leerlingen actief leren te verminderen. Lees hier verder>.

Geen periodes beschikbaar.